Regulamin sklepu

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym NAOKO-STORE.PL działającym pod adresem: www.naoko-store.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to

CONCEPT101 sp. Z o.o. 
ul. Romanowska 55B/32B, 91-174 Łódź
NIP: 7252288381 zwany dalej NAOKO

b) Kliencie rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby, które ukończyły 13 lat z zastrzeżeniem artykułów 11-24 Kodeksu Cywilnego, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy naoko-store.pl, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.naoko-store.pl.

d) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.

e) Cenie należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

f) Dostawcy – rozumie się przez to Pocztę Polską, InPost lub firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

g) Kosztach dostarczenia Towaru rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.

h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

2. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie naoko-store.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

4. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2007r.) o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

Rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną

1. naoko-store.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego naoko-store.pl oraz świadczy usługę "NEWSLETTER". Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego naoko-store.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, a usługa "NEWSLETTER" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie.

3. Usługa „NEWSLETTER” jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

* przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
* włączoną obsługę Java Script,
* włączoną obsługę plików Cookies,
* aktywny adres e-mail.

5. Karty podarunkowe są realizowane jednorazowo na całą kwotę.

Warunki realizacji Zamówienia

1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie całej Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:

* wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
* dodania ich do koszyka,
* wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
* zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany
* podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.

kliknięcia przycisku "zamawiam i płacę".

3. Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link zawarty w treści wiadomości.

 

Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane według poniższych możliwości:

a. gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
b. kartą kredytową za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość,
c. przelewem i przelewami internetowymi za pośrednictwem serwisu Przelewy24
d. przelewem na rachunek bankowy:
Santander Bank 66109027050000000149931660

2. Na prośbę Klienta do zamówienia wystawiana będzie elektroniczna faktura VAT.

Dostawa zamówionego Towaru

 

1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedycyjne (przewoźnika). Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówienia w butikach stacjonarnych.

Zamówienia opłacone lub za pobraniem wysyłamy w terminie podanym w karcie każdego produkt. Termin jest określony w dniach roboczych liczonych od kolejnego dnia od złożenia zamówienia (w dni robocze o ile czas dostawy nie jest dłuższy, w przeciwnej sytuacji zamówienie otrzymuje indywidualny czas realizacji). Orientacyjny termin dostawy jest podany w opisie każdego produktu.

2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

3. W strefie poza taryfą Unijną obowiązuje opłata celna. Jest ona niezależna od nas, naliczana przez przewoźnika oraz według jego cennika.

Szanowni Klienci!

Zależy nam, aby zamówione produkty dotarły do Was najszybciej, jak to tylko możliwe. Zdarza się, że niektóre produkty są gotowe do wysyłki szybciej, niż inne. W takiej sytuacji zamówienie może zostać podzielone na 2 przesyłki.

Zwrot zakupionego Towaru

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zwroty prosimy odsyłać na adres:

DTW Logistics NAOKO
Panattoni Park Warszawa Zachodnia
ul. Sochaczewska 98C
05-870 Błonie

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał produkty fizycznie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia akceptacji mailowej zwracanego towaru, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztów przesyłki, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Szczegółowe pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy dostępne są tutaj.

7. Konsument, w razie zwrotu, musi wypełnić odpowiedni formularz dostępny na naszej stronie w wersji elektronicznej lub do druku.

8. Sklep nie przyjmuje zwrotów pobraniowych, należna kwota zostaje zawsze przesłana do klienta, po akceptacji zwrotu, na konto z którego dokonana została płatność, w przeciągu 14 dni od akceptacji mailowej zwrotu i podania poprawnego numeru konta konsumenta.

9. Karty podarunkowe nie podlegają zwrotowi środków pieniężnych, ani wymianie. Zwrot środków w przypadku płacenia kartą podarunkową, następuje w formie karty podarunkowej.

Gwarancja i reklamacja Towaru

1. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Produkty oferowane przez Sklep posiadają gwarancję producenta. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu.

3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

4. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu. Reklamacje należy wysłać na adres sklepu w ciągu 14 dni od zgłoszenia. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia wady, wymiany wadliwej rzeczy na inną, bez wady. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany następuje zwrot kosztów. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14-21 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

5. Gwarancja obowiązuje w okresie 24 miesięcy od realizacji zamówienia.

6. Formularz reklamacyjny dostępny tutaj.

7. Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres:

NAOKO Reklamacje
ul. Wolska 38 
RĄBIEŃ AB 95-070

Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 926) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

5. Administratorem danych osobowych Klienta jest:

NAOKO – naoko-store.pl
ROMANOWSKA 55B/32B
91-174 ŁÓDŹ

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 maja 2016 r.

2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie ze zmianami na przyszłość. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Terms and Conditions

1. The present terms and conditions set rules of making purchase online in NAOKO-STORE.PL available at: www.naoko-store.pl, who is run by the Seller.

2. Whenever these Terms and Conditions refer to:

a) the Seller- shall mean NAOKO,

CONCEPT101 sp. Z o.o. 
ul. Romanowska 55B/32B, 91-174 Łódź
VAT: 7252288381

b) Customer- shall mean a natural person with at least limited capacity to perform acts in law and people with finished age of 13 years subject to articles 11-24 of the Civil Code, and also legal person or any other entity without legal personality having legal capacity.

c) Shop- shall mean internet shop naoko-store.pl, conducted by the Seller under following website: www.naoko-store.pl

d) Goods- shall mean goods offered by the Seller for retail, available in the Shop

e) Price- shall mean gross price shown next to the information about the Goods, presented in Polish Zloty, excluding shipment costs of the Goods

f) Provider- shall mean Polish Post, InPost or courier company cooperating with the Seller

g) Costs of delivery of the Goods- shall mean payments for delivery of the Goods to the Client

h) Order- shall mean order for the Goods made by the Client in the Shop according to following Terms and Conditions. Making orders in the Shop is possible 24 hours a day every day of the year.

2. The Seller states that all the products offered in the Shop naoko-store.pl are brand new, free from material defects and title defects and were legally admitted to trading on a territory of Poland.

3. Information given on webpage of the Shop do not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. They constitute invitation to offer making by the Customers.

4. Terms and conditions prohibit the illegal content.

5. The online shop is obliged to apply the code of good practices based on Article 2, section 5 of the Act of 23 August 2009 ( Journal of Laws from 20 September 2007) on prevention of unfair market practices understood as a set of principles of conduct, especially of professional and ethical standards of entrepreneurs who have undertaken to be bound by it in relation to one or more particular commercial practices or business sectors.

Kind, range and size of services supplied electronically

1. naoko-store.pl conducts sell of goods via Internet store naoko-store.pl and provides “NEWSLETTER” service. The condition of services described in the Terms and conditions is to become familiar with regulations and its acceptance.

2. Services supplied electronically, according to the following Terms and conditions, consist in enabling to use the online store naoko-store.pl in order to conclude a sale agreement and complete it, and “NEWSLETTER” service consist in sending message containing information about current offer.

3. The „ NEWSLETTER” service is free of charge and requires to give the consent for sending commercial information and also to indicate e-mail address, to which the messages are supposed to be sent.

4. In order to use service based on hereby Regulations, the User should have:

* Internet browser: Internet Explorer in version not older than 8.0 or Mozilla FireFox in version not older than 9.0 or Chrome in version not older than 10.0 or Opera in version not older than 10.0;

* activated Java Script use

* activated Cookies files use

* active e-mail

The condition of the contract execution

1. Orders are delivered only on the territory of whole European Union and United States of America.

2. Placing the order using Internet webpage of the Shop needs following operations:

* choosing the goods among those presented on webpages of the Shop

* adding the goods to the basket

* choosing payment method and delivery

* login to customer’s account in case, when the order is placed by registered customer

* Providing of the data necessary to perform the contract and accept the following Regulations in case, when the order will be placed by unregistered Customer

* click “order and pay” buton

3. The Customer receives on e-mail address provided by him an automatically generated message with request to confirm placing the Order through clicking in link added to the message.

Payment terms

1. The amount for the Goods and delivery costs can be regulated according to the following possibilities:

a. in cash ( cash on delivery) in case of providing the Goods by the Supplier

b. by credit card- using payment system enabling on-line payments on Internet webpage of the Shop, in situation, when the card owed by the Customer gives him such possibility

c. by bank transfer and Internet bank transfer through the Service paypal.

d. by bank transfer: Santander Bank 02 1090 2705 0000 0001 4738 6368

2. On Customer’s demand the Supplier will prepare electronic VAT invoice for the order.

Delivery of ordered Goods

1. Delivery of the Goods is made by shipment of ordered goods to the address indicated by the Customer, through available forwarding companies ( couriers). The shipment costs are added to order’s costs, according to shipment price lists. Orders already paid or cash on delivery we send within period of 7 working days, calculated from next day after the day of placing the order ( in working days). Approximate delivery time is from 1 to 7 working days from the day of confirmation of the Order by the Shop.

2. The client is requested to inspect the parcel upon taking delivery from the courier. In case of shipment decrease or damage, the Customer is requested to perform any activities indispensable to decide upon courier’s responsibility by informing the Shop about this matter: write a protocol describing state of the shipment , circumstances leading to damage and sign the protocol both by the courier and shipment’s consignee.

Return of the bought Goods

1. According to article 27 from Act of 30th May 2014 ( Journal of Laws of 2014, position 827) concerning consumer rights, the Consumer has right to withdraw from the agreement without giving any reason, by presenting to the Shop a notice of cancellation in a period of fourteen calendar days. To comply with this deadline, you must send a statement before its expiry.

2. Please send the returned Goods to the following address:

NAOKO naoko-store.pl
ul. Wolska 38 RĄBIEŃ AB 95-070

3. The Client is obliged to immediately return the goods to the Supplier, no longer than within 30 days from the day, when he withdrawns from the contract. To maintain the period for withdrawal , the returned goods need to be sent back before the period’s end. The consumer bears the direct costs of returning the goods. If the consumer chose delivery of the goods other than the cheapest one offered by the Shop, the Shop is not obliged to return the extra costs.

4. The Seller, no later than in period of 14 days from the day the Customer received the notice of withdrawal of the goods, will return to the Customer all payments made by him, without delivery costs, however he can hold the return of the payment until the moment when he receives the Goods back or the Customer will deliver a proof of its sending back.

5. The Customer is responsible for decreasing the worth of the Goods as a result of using it in a way other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods. What is more, according to article 38 of Act number 5 concerning consumer rights , a right to withdraw from distance and off-premises contracts, does not concern the Consumer in regard to contracts, whose subject are goods delivered in sealed package, which cannot be returned because of hygienic reasons, if the package has been opened after delivery.

6. Detailed justification concerning withdrawal from the contract can be downloaded here, and sample of the document here.

7. The Shop does not accept returns as returns of cash on delivery. The amount received is always sent back to the customer after acceptance of the return, on a bank account given by the Customer, in period of 14 days after reception of the goods and correct Customer’s bank account number.

Guarantee and complaint

1. To Customers being consumers, the Seller is responsible for discrepancy between the Goods and the agreement. To Customers not being consumers, the Seller is responsible according to the rules set out in Civil Code.

2. Products offered by the Shop are covered by the manufacturer’s warranty. Information about warranty concerning every product may be find in product’s description on Shop’s webpage.

3. The Shop bears liability to the Consumer for non-compliance with the order of the ordered goods, in the case the delivered goods have defects, which results in decreasing its value or usability for the purpose defined in the contract or resulting from the circumstances or purpose of these goods; also, in the event when the goods do not have the qualities, of which the Shop assured, or if the goods were delivered to the Consumer incomplete and by the time of the agreement the Consumer did not know about it.

4. The condition to maintain the right to make a complaint is informing about the defect within period of 24 months (after 14 days from reception of goods). The Customer has right to: withdraw from the agreement, decrease the price , making replacement delivery of the Goods, repair. The complaint shall be investigated within 14 days from the date of reception of the Goods concerning the complaint together with necessary documents. In case of necessity to present expert’s opinion, the period of the complaint may be prolonged to 21 calendar days.

5. The defective Goods should be returned together with a description of causes of complaint into following address:

NAOKO naoko-store.pl
ul. Wolska 38 RĄBIEŃ AB 95-070

Privacy law

1. The Client registers in the Shop and agrees on collecting and processing by the Seller personal data given in the form within the meaning of the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data, in order to execute the Orders made in the Shop.

2. Provision of the personal data by the user is completely voluntary; however lack of acceptance for processing of personal data will disable registration and execution of orders of the Customer in the Shop.

3. The Customer can agree to receive from the Seller information for information and advertising purposes, also by electronic means of communication. Permission is granted by the Customer through ticking correct option on the registration form. Giving consent is not a legal condition for realization of the Order.

4. Every client has the right to access his personal data and to change it, also to demand deleting it.

5. The Seller that administers the set of personal data of the Clients is:

NAOKO – naoko-store.pl
ROMANOWSKA 55B/32B
91-174 ŁÓDŹ

Final provisions

1. Terms and conditions enter into force on 5th May 2016.

2. The Terms and conditions may be changed with changes in the future. Every User will be informed about changes in the regulations by putting on the online webpage of the Shop information about changing of the Terms and conditions, showing the changes and leaving this information for 14 calendar days, and Users having User Account, will be additionally informed by the Shop through sending electronic message, presented by them in the registration form, showing changes in Terms and conditions. Information about changes in the Terms and conditions will be no later than 14 calendar days before establishing amended Terms and Conditions. If the User, having User Account, does not accept the new provisions of the Terms and conditions, he shall be obliged to inform the Shop about that fact within 14 days from the date of informing about changes in the Terms and conditions.

3. Any dispute related to service provided by the Shop shall be resolved by common courts of law. The Customer being the consumer, has the possibility of having recourse to an out-of-court complaint and redress mechanism before the Permanent Consumer Arbitration Court of the Provincial Inspector of The Commercial Inspection in Warsaw. Information about methods of access to this way and dispute settlement procedures, may be found at the following address: www.uokik.gov.pl, in tab “Settlement of consumer disputes” („Rozstrzyganie sporów konsumenckich”).